DE REALITEIT 💥 Welkom in 2021! De realiteit is #overbevolking, een #pandemie, #stikstofproblemen, #klimaatverandering en... de start van een mini #voedselbos! Samen ontdekken hoe je op een duurzame manier gezond voedsel kunt laten groeien. 🌱

Gelukkig zijn er steeds meer #pioniers die #langetermijnoplossingen zoeken. Die wakker worden, #bewuster gaan leven, die #biologisch eten, die stoppen met vlees eten, die #kringlooplandbouw toepassen, #voedselbossen aanleggen, #natuurboerderijen starten, vrijwilligers die #bomen planten of #vervuiling bestrijden.

Herstel van ons #eco-systeem is de oplossing voor een gezonde toekomst, zodat onze #aarde ook voor toekomstige generaties nog #leefbaar is! 🌎