Learning Community De Vuurvlinder

Gepubliceerd op 12 oktober 2022 om 17:41

Alle ruimte voor creativiteit en natuur op school! Zo fijn. Waar plek is voor een werkgroep muurschildering, waar de kinderen aura's leren lezen, waar we botanisch leren tekenen met planten uit het voedselbos. Waar de kinderen uit zichzelf workshops geven, een theaterproject starten en boeken schrijven. Met veel plezier draag ik elke week een dagje (vrijwillig) bij aan kunst- en cultuureducatie bij De Vuurvlinder. 

Onderwijs waar kinderen hun eigen leerweg mogen bepalen voelt zo fijn! Want het huidige onderwijssysteem schreeuwt om vernieuwing. Voor zowel leerlingen als docenten zijn scholen ware stressfabrieken geworden, waarin gehaast van toets naar toets wordt gerend, regeltjes de boventoon voeren en er nauwelijks nog aandacht is voor expressie. Voor natuur is geen tijd. Creativiteit is niet gewenst. Conditionering en reproduceren is het enige wat nog rest. De sensitieve en begaafde kindjes vallen als eerste uit. Onze nieuwetijdskinderen komen vast te zitten in een oud systeem. 

Terwijl het juist deze nieuwetijdskinderen zijn die de verandering komen brengen die nodig is. Die de mensheid naar een hoger level kunnen tillen. Met hun intensere sensitiviteit, hun diepe verbinding met alles wat leeft op Moeder Aarde, hun artistieke talenten, hun gave, hun vermogen om multidimensioneel waar te nemen, aura's te zien of elementaire wezens. Dat er steeds meer initiatieven komen die onderwijs compleet anders vormgeven, biedt hoop voor de toekomst. Jammer dat onze overheid deze vernieuwers niet ondersteund. Een kindgebonden budget voor onderwijs zou uitkomst bieden.


En ondertussen ontstaat er op eigen kracht een 'learning community' zoals deze. Gedragen door de mensen zelf: door bevlogen leerkrachten, vrijwilligers, meehelpende ouders en door de kinderen zelf! 

www.devuurvlinder.info

 

@devuurvlinder #vernieuwendonderwijs #natuurlijkeontwikkeling #ontdekkendleren #creakids #kinderkunst #kinderatelier #lerenmetjehanden #makersplaats #creativiteit #nieuwetijdskinderen #hoogsensitief #hoogbegaafd #expressie #kunsteducatie #cultuureducatie #ckv #theater #dans #muziekopschool


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.