Zelf je eigen water zuiveren

Gepubliceerd op 11 april 2022 om 23:49

Zonder water geen leven. Zelf je eigen water zuiveren! Weinig mensen zullen beseffen dat het een voorrecht is om een glas schoon water te kunnen drinken. Tijdens onze rugzakreizen zijn we regelmatig door landen gereisd waar het water voor ons ondrinkbaar was. Soms was het water bruin of geel, maar werd het wel gedronken door de lokale bevolking. In Mumbai was het water in de baai zelfs zwart. Er zijn nog maar weinig plekken op aarde waar schoon water door de rivieren stroomt. Vooral in gebieden waar oorlog heerst of geheerst heeft is een tekort aan veilig drinkwater. De aarde bestaat voor 70% uit water, waarvan 3% zoet water is en maar eenderde daarvan kan gebruikt worden als drinkwater. 


Steeds meer pioniers zoeken naar alternatieven voor een zelfvoorzienende waterhuishouding. Zo bouwt Boekel Eco Village reservoirs voor regenwater bovenop de daken van de huizen en heeft woongemeenschap Kijkje bij de Buren een eigen bron met waterfilter laten aanleggen. De Tiny Houses Duinvallei groep denkt circulair door samen een regenwateropvang aan te leggen en hun grijs water via een helofytenfilter weer schoon terug de sloot in te laten stromen. Sinds begin dit jaar is de vraag naar waterfilters enorm toegenomen. Een voorbeeld is de Lifesaver Jerrycan waarbij je vuil water door een filter kunt pompen om het te ontdoen van bacterieen, virussen en metalen. 

Zelf zijn we van mening dat elk huishouden meer grip zou moeten kunnen krijgen op primaire behoeften zoals energie en water. Zowel vanuit eigen verantwoordelijkheid alsook onafhankelijkheid. Door klimaatverandering zullen in de toekomst langere periodes van droogte voorkomen, wat het voor waterzuiveringsinstallaties steeds ingewikkelder maakt om schoon drinkwater te leveren. We zullen klimaatadaptief moeten zijn en ons aanpassen. Regenwater opvangen van daken is een goed alternatief. Permacultuur-ontwerper Arthur van Het Moeras heeft voor ons berekeningen gemaakt. Zowel bij de schuur als bij sommige regenpijpen gaan we watertonnen en -tanks plaatsen. Met membraanfiltratie zou je dit regenwater kunnen zuiveren. Ook onze waterbron is een interessant alternatief en we hebben het water laten testen door een onderzoeksbureau. Onze verwachting was dat het ijzergehalte erg hoog zou zijn, maar het is juist het aluminium-gehalte die te hoog bleek. 

Omdat er verschillende manieren van zuiveren zijn gaan we nu op zoek naar een installatie die voor ons interessant zou kunnen zijn. Zelf schoon water kunnen produceren voor onze douche, toilet, koken en keuken zou ons doel zijn. De moestuin zouden we kunnen bewateren met regenwater uit de watertanks en -tonnen. Het mooiste zou zijn dat we ons vuil water ook weer schoon de natuur in zouden kunnen laten stromen, want dan is de kringloop gesloten. Of dat mogelijk is in een bestaande woning? We weten het niet. Maar zoals Pipi Langkous al zei: ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.